ĐT: 028 3831 2302

Tuyển dụng

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 4

ca

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 4 với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Tại đây chúng tôi sẽ huấn luyện và đào tạo để các ứng cử ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 3

hien truong

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 3 với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Chúng tôi cam kết mang đến cho người lao động những cơ hội về ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 2

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 2 với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, ,…. Chúng tôi cam kết mang đến cho người lao động những cơ hội về nghề nghiệp cũng như ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 1

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 1 với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, công ty, trường học, bệnh viện,…. Chúng tôi cam kết mang đến cho người lao động những cơ hội về nghề nghiệp cũng như ... Read More »