ĐT: 028 3831 2302

Tuyển dụng

Tuyển dụng bảo vệ ở Tân Bình

hd

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở Tân Bình với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Chúng tôi cam kết mang đến cho người lao động những cơ hội về ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở Gò Vấp

TUYEN DUNG - GÒ VẤP

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở Gò Vấp với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Chúng tôi cam kết mang đến cho người lao động những cơ hội về ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 12

cuop ngheu

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 12 với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Chúng tôi cam kết mang đến cho người lao động những cơ hội về ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 11

HiÇn tr°Ýng vå tai n¡n ang °ãc c¡ quan chéc nng khám nghiÇm, iÁu tra. ¢nh: Phan Tuân

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 11 với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Chúng tôi cam kết mang đến cho người lao động những cơ hội về ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 10

TUYEN DUNG - Quận 10

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 10 với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Chúng tôi cam kết mang đến cho người lao động những cơ hội về ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 9

ca sau bao ve con

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 9 với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Chúng tôi cam kết mang đến cho người lao động những cơ hội về ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 6

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 6 với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Tại đây chúng tôi sẽ huấn luyện và đào tạo để các ứng cử ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 8

trieu tien

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 8 với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Chúng tôi cam kết mang đến cho người lao động những cơ hội về ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 5

DAT 1

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 5 với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Chúng tôi cam kết mang đến cho người lao động những cơ hội về ... Read More »

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 7

bien

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở quận 7  với số lượng 200 nhân viên nam, nữ bảo vệ làm việc tại văn phòng, tòa nhà, Trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ,…. Tại đây chúng tôi sẽ huấn luyện và đào tạo để các ứng cử ... Read More »