ĐT: 028 3831 2302

Dịch Vụ An Ninh Cá Nhân

Dịch vụ an ninh cá nhân

dich-vu-an-ninh-ca-nhan

dịch vụ chuyên biệt như : Bảo vệ các buổi biểu diễn, triển lãm, bảo vệ và đưa đón trẻ em, bảo vệ và hộ tống tài sản, tiền bạc, hàng hóa có giá trị cao, dịch vụ cung cấp thông tin xã hội, đào tạo và cung cấp nhân sự, hỗ trợ, tư vấn an ninh, an toàn, Read More »