ĐT: 028 3831 2302
Saigon 24h Security Service JSC

Dịch Vụ Bảo Vệ Tài Sản Cố Định

Đào Tạo Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Dịch Vụ Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng

Dịch Vụ Áp Tải Hàng Hóa - Tiền

Dịch Vụ Bảo Vệ TTTM - Siêu Thị

Dịch Vụ Bảo Vệ Yếu Nhân - Vệ Sỹ

Dịch Vụ Bảo Vệ Sự Kiện - Event

Dịch Vụ Bảo Vệ Ngân Hàng

  • Dịch vụ bảo vệ Ngân hàng

    Dịch vụ bảo vệ Ngân hàng

    Đề phòng kẻ xấu đội lốt khách hàng, nhân viên bảo vệ ngân hàng phải có được kinh nghiệm đẻ phân loại đối tượng và phát hiện ra kẻ khả ... Xem thêm »

Dịch Vụ An Ninh Cá Nhân

  • Dịch vụ an ninh cá nhân

    Dịch vụ an ninh cá nhân

    dịch vụ chuyên biệt như : Bảo vệ các buổi biểu diễn, triển lãm, bảo vệ và đưa đón trẻ em, bảo vệ và hộ tống tài sản, tiền bạc, ... Xem thêm »

Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp